Kijken naar kunst: hoe leer je dat?

foto Greenbox Museum KSA groep 2015 webTijdens de inspiratiereis die Saudische studenten in augustus 2015 aan Nederland brachten, bezochten we ook het Greenbox Museum. Dit is het enige museum ter wereld dat zich helemaal richt op contemporaine Saudische kunst…en het is gevestigd in Amsterdam.

Het herbergt zeer diverse kunstwerken, inclusief foto’s en installaties. Direct na verwelkoming door curator Aarnout Helb barstte de discussie los. Iedereen had een mening, ook diegenen die eerder tijdens de reis nog niet veel hadden gezegd. Wat mij opviel in de discussie was dat het sterk over smaak ging, gepresenteerd als feit (‘THIS is not art’/ ‘THAT is art’). Een aantal stoorde zich aan een fotoserie waar een Saudische vrouw binnenshuis gesluierd rondliep in een nogal armoedige omgeving (‘This is not Saudi Arabia’). Nadat de eerste gemoederen bedaard waren, besprak de curator diverse kunstwerken.

Wat gebeurde hier nu eigenlijk, vroeg ik me naderhand af. Ik denk dat het zo zit. In Nederland kan je op jonge leeftijd al in aanraking komen met verschillende kunstvormen. Je leert kijken en daarmee je smaak ontwikkelen.

Saudi-Arabië kent niet veel musea en er bestaat ook tijdens buitenlandse reizen niet bij iedereen de traditie om musea te bezoeken. Kortom, die oefening in kijken hebben velen niet gehad. Dit gecombineerd met de eeuwige vooroordelen over hun land, resulteerde in heftige discussies.

Hoe dan ook, de betrokkenheid van de deelnemers was opmerkelijk. Dat op zich was het bezoek al meer dan waard.

 

Zie ook:

Speak Your Mind

*