Mijn post voor Women Inc over de Sterke vrouwen van de Arabische wereld

BlogWomen Inc, het vrouwenplatform, plaatste onlangs een oproep voor het insturen van een blog. Onderwerp vrij te kiezen, als het maar aansloot bij de doelgroep van Women Inc. Ik kroop in de pen en schreef onderstaande blog over de sterke vrouwen van de Arabische wereld. En ik won er nog een mooie roman ook mee!

Op deze laatste dag van 2012 deel ik hem graag met jullie. 

 

De sterke vrouwen van de Arabische wereld

De Arabische wereld: 400 miljoen inwoners, waarvan ruim de helft vrouwen. Zouden al die vrouwen niks kunnen en mogen? Dat lijkt me niet! In deze blog aandacht voor de krachtige dames in de Arabische wereld.

Het beeld in het westen over de positie van vrouwen in de Arabische wereld is vaak treurig. We kennen allemaal de ellendige verhalen. Daar wil ik niet aan voorbij gaan, maar ik wil je ook een andere kant laten zien, namelijk welke krachtige vrouwen deze regio kent.

Ieder voor zich en soms ook samen zetten zij fantastische dingen neer en op die manier dragen deze vrouwen bij aan de emancipatie. Van vrouwen, van mannen en dus ook van de cultuur. En let wel, het gaat hier om emancipatie vanuit de eigen cultuur, niet opgelegde emancipatie vanuit onze westerse waarden en normen. De belangrijkste bijdrage die het westen kan leveren aan de emancipatie in de Arabische wereld, is volgens mij dan ook het uitlichten van krachtige voorbeelden, waarmee we onze steun uitspreken. Die zijn er voldoende. Om je een idee te geven, wil ik hier drie voorbeelden delen.

De vrijgevochten Libanese dichteres en schrijfster Joumana Haddad werd streng katholiek opgevoed en is nu een dame met een pen als een zwaard. In haar boek ‘I killed Scheherazade’ rekende ze al af met het beeld dat alle Arabische vrouwen onderdrukt zijn en niet in de gelegenheid zijn om hun positie te verbeteren. Zij pleit ervoor het heft in eigen handen te nemen. In haar nieuwe boek ‘Superman is an Arab’ fileert ze het patriarchale systeem dat de toon zet in dit werelddeel en pleit ze voor een nieuwe mannelijkheid. Haar directheid levert haar veel vrienden èn veel vijanden op. Buiten kijf staat echter dat ze invloed heeft en ik bewonder haar doorzettingsvermogen.

Van een hele andere generatie is Nawal El Sadaawi, Egyptische gynaecologe, schrijfster en activiste. Inmiddels over de 80 en nog altijd strijdlustig. Op jonge leeftijd werd ze besneden. Zij heeft zich altijd ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen. Het is haar zeer lastig gemaakt door onder meer de Egyptische regering, maar zij heeft volgehouden. Onderwerpen waarover zij publiceerde en sprak zijn vrouwenbesnijdenis, prostitutie, het islamitisch huwelijk, het recht op scheiden en moslimfundamentalisme. Kortom, geen taboe dat deze sterke vrouw uit de weg is gegaan.

Bahia Shehab is een Libanees-Egyptische kunstenares en kunsthistorica die gefascineerd is door het woord ‘La’ [Arabisch voor ‘nee’]. Voor een kunstwerk ging ze op zoek naar het woord ‘La’ in islamitische kunst. Na de start van de revolutie in Egypte -januari 2011- begon ze zelf overal ‘La’ te schrijven. Nee tegen een nieuwe farao, nee tegen geweld…. Haar motto: “You can crush the flowers, but you can’t delay spring.”

Meer voorbeelden tref je op mijn blog of in de media –als je er maar oog voor hebt…

Zie ook:

Comments

  1. Herry van Kessel says

    Dafne,, wat me het meest trof in je artikel was je opmerking over emancipatie vanuit de eigen cultuur. Want oh wat denken we toch vaak dat zoals de emancipatie bij ons heeft plaats gevonden deze ook goed is voor anderen.
    Groetjes
    Herry

Speak Your Mind

*